Suggesties, kritieken en of voorstellen over deze website aan:
Anregungen,Kritik oder Vorschläge zum Internetauftrit bitte an:
Webmaster@deutsch-belgische.de

Vragen over de DBG aan:
Anfrage zur DBG bitte an:
Bitte Formular ausfüllen

Vragen, voor wat het opzoeken van vroegere kameraden betreft,
a.u.b maak dan gebruik van het Formular